Pozor důležitá zpráva Více

Obchodní podmínky

Ecce Vita, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky E-shopu – verze 2018

1. Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Ecce Vita, spol. s r.o. na webu www.eccevita.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen NOZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb ., ochraně spotřebitele, v platném znění).

Není-li dále stanoveno jinak, obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatelský subjekt nebo právnická osoba. Na fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli, se však vztahuje čl. 4 obchodních podmínek o zpracovávání a ochraně osobních údajů.

Prodávajícím je obchodní společnost Ecce Vita, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Nad Závěrkou 2434/7, PSČ 169 00; IČ: 26491486, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C85594. Prodávající je plátcem DPH, DIČ CZ26491486.

Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce následující pracovní den po obdržení objednávky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. To platí i v případě, kdy kupující předem platební kartou uhradil nabízené zboží. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nestanoví-li zákon nebo tyto obchodní podmínky jinak. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že byl dostatečným způsobem upozorněn a seznámil se s těmito obchodními podmínkami, včetně ustanovení o reklamacích, a že s nimi souhlasí. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR.

Je-li určité zboží poskytováno zcela zdarma (a to i v případě, že je poskytováno v souvislosti s nákupem jiného zboží), platí, že jde o darování. Jedná-li se o zboží, které je poskytováno v souvislosti s nákupem jiného zboží, zaniká při odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího i související darovací smlouva, tj. kupující je povinen dárky vrátit.

APEK
Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK, která sdružuje tuzemské internetové obchodníky. Jako členové APEK se zavazujeme, že internetový obchod dodržuje základní pravidla bezpečného a bezproblémového nákupu, zejména úplné a pravdivé informování o provozovateli, procesu nákupu, vyřízení objednávky a reklamací a bezproblémovou komunikaci se zákazníkem.

2. Způsob nakupování

PŘIHLÁŠENÍ
Pro vytvoření objednávky je vyžadována registrace a přihlášení, nebo kontaktní údaje. Nový zákazník si při registraci nastaví jako přihlašovací jméno svůj e-mail a heslo dle vlastní volby, které si následně může změnit. Přihlášení je indikováno v pravém horním 
rohu webové stránky ikonkou postavy. Registrací souhlasí kupující se zasíláním informací o novinkách elektronickou formou, přičemž si ve svém profilu může kdykoli nastavit zastavení jejich rozesílání.

OBJEDNÁNÍ
Kliknutím na ikonku „Přidat do košíku“ u vybrané položky se otevře objednávka a zboží je vloženo do košíku. Stav košíku lze změnit stisknutím šipek u číslice zobrazující množství v košíku nebo tlačítek „X“(černý křížek = Vyjmout zboží z košíku. Dalším výběrem lze analogicky pokračovat v nákupu, nebo přejít k dalším krokům. Má-li zákazník číslo slevového kupónu, může jej během objednávky vyplnit pomocí tlačítka „Použít slevový kupón: Po kliknutí na „Pokračovat“ se kupující přihlásí nebo zadá fakturační údaje. Postupně překontroluje své údaje a potvrdí či upraví dodací adresu, zvolí způsob dopravy a platby (v případě volby Platba kartou provede platbu). Po potvrzení objednávky je její finální verze zaslána zpět na kontaktní e-mail, který přijde několik minut po jejím přijetí. Objednávka je závazná. Její stav může registrovaný kupující zkontrolovat v sekci Můj účet – Přehled objednávek. Zde uvedené číslo objednávky slouží pro jakoukoli komunikaci ohledně příslušné objednávky.

CENA ZBOŽÍ A PLATBA
Ceny zboží na webu jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a termín dodání – v tom případě je pro cenu rozhodující okamžik potvrzení ceny. Při volbě způsobu dopravy Českou poštou je u objednávek do 1500,– Kč účtováno poštovné 119,– Kč. Při volbě způsobu dopravy PPL je u objednávek do 1500,– Kč účtováno poštovné 95,– Kč. 
Při volbě způsobu dopravy Zásilkovna je u objednávek do 1500,– Kč účtováno dopravné 70,– Kč v případě dodání na výdejní místo, resp. 100,– Kč v případě dodání na adresu.  Při volbě platby dobírkou­ platí kupující zboží při obdržení zásilky, jejíž součástí je faktura. Cena dobírky je jednotně 39 Kč. Při volbě platby předem bankovním převodem je kupujícímu zaslána faktura a zboží zasláno nebo vydáno (dle dispozic objednávky) po jejím uhrazení s variabilním symbolem (VS) výh­radně dle čísla faktury. Platba předem přímo z e-shopu je možná platební kartou nebo převodem s při­řazeným VS dle čísla objednávky. Při volbě platby platební kartou je kupujícímu zboží zasláno nebo vydáno (dle dispozic objednávky) po obdržení platby společně s následně vydanou fakturou.

Balné neúčtujeme. Při hodnotě objednávky alespoň 1500,– Kč se neúčtuje ani poštovné. Při osobním odběru platí kupující hotově nebo (po předchozí domluvě) předloží potvrzení o úhradě převodem.

Dodání zboží na Slovensko je možné pouze oproti platbě předem – kartou nebo bankovním převodem. Částka musí být uhrazena tak, aby byla připsána na účet prodávajícího v plné výši hodnoty objednávky. Přepravné do SR je u balíků do 10 kg 170 Kč, v případě převzetí na výdejním místě Zásilkovny 100 Kč. 

DODÁVKA ZBOŽÍ, ZPŮSOB DODÁNÍ

Akceptované objednávky jsou expedovány nejpozději následující pracovní den od data objednávky.

V případě, že objednaný produkt je momentálně vyprodaný, informuje prodávající kupujícího o náhradním termínu dodávky a dohodne se s ním na dalším postupu; nedojde-li k dohodě, může kterákoli ze stran odstoupit od kupní smlouvy (byla-li již kupní smlouva uzavřena).

Lhůta dodání obchodního balíku poštovní přepravou je do 2–3 pracovních dnů od odeslání. Pokud pošta nezastihne adresáta na dodací adrese ani telefonicky (předem dle svých obchodních podmínek rozesílá SMS a volá kupujícímu před dodáním zboží v den dodání), obdrží adresát od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky. Lhůta pro vyzvednutí zboží je 15 dnů od obdržení výzvy k vyzvednutí. Poté je balík vrácen zpět odesílateli. Při volbě dopravy PPL je vyžadováno telefonní číslo zákazníka, na které je pak dopravcem (případně i opakovaně) kontaktován a je dohodnut čas a způsob převzetí zásilky. Uložení zásilky v tomto případě není možné, nebylo-li výslovně dohodnuto jinak.

Osobní odběr je možný až na základě potvrzení, že zboží je v odběrním místě připraveno. Při osobním odběru (Praha, Koldín) je z provozních důvodů doporučeno se předem telefonicky ohlásit. Při vyzvednutí zboží musí kupující nahlásit číslo objednávky.

Adresa Praha: Ecce Vita, spol. s r.o., Praha 5, U Pernikářky 111/2a, PSČ 150 00,       tel.: (+420) 603 727 600, otevírací doba: od 8.00 do 16.00 hod.

Adresa Koldín: Ecce Vita, spol. s r.o., Koldín 1, PSČ 565 01, tel: (+420) 733 738 836, otevírací doba: od 8:00 do 15:00 hod.

3. Odstoupení od smlouvy, reklamace

Záruka vrácení peněz

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, s výjimkou zboží podléhajícího rychlé zkáze a zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačových programů, u kterých kupující porušil jejich původní obal.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího (Ecce Vita, spol. s r.o., Praha 6, Nad Závěrkou 2434/7, PSČ 169 00, email: office@eccevi­ta.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je přílohou obchodních podmínek, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese: Ecce Vita, spol. s r.o., U Pernikářky 111/2a, 150 00 Praha 5. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady s vrácením zboží; není-li možné vrátit zboží pro jeho povahu obvyklou poštovní cestou, bude výše nákladů na vrácení zboží odhadem ekvivalentní nákladům na jeho dodání, o kterých byl informován prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, © zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; jedná-li se o použité spotřební zboží, činí tato lhůta dvanáct měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení NOZ o záruce za jakost (§ 2113 a násl.), tedy zejména to, že zboží musí být po dobu použitelnosti způsobilé k použití pro obvyklý účel, respektive musí si zachovat obvyklé vlastnosti. Ustanovení předchozích vět neplatí (a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, © u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci. Neuplatní-li se ustanovení předchozích vět, platí pro lhůty k oznámení vad z vadného plnění obecná ustanovení NOZ, zejména § 2112, podle kterého je kupující povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit; jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího (prodávající přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků).

Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

Společná ustanovení k vrácení zboží, reklamace z přepravy

Vracené zboží nesmí být zasíláno na dobírku – takovou zásilku prodávající nepřijme.

V případě, že přepravní společnost dodá zásilku v poškozeném obalu, doporučuje se kupujícím, aby v zájmu zamezení následným nejasnostem řešili reklamaci jako „reklamaci přepravních služeb“. V případě této reklamace je třeba okamžitě na místě při převzetí zásilky sepsat s přepravní společností (jejím zástupcem / doručovatelem) „Protokol o poškození zásilky“. Do tohoto protokolu se uvede datum předání zásilky, rozsah poškození obalu, příp. zjištěné ztráty v dané zásilce (porovnání obsahu s fakturou / dodacím listem, příp. s uvedenou váhou zásilky). Zjištěná fakta pak prostřednictvím emailu obchod@ec­cevita.cz ane­bo poštou zašle kupující prodávajícímu, který po přijetí této reklamace zahájí reklamační řízení s lhůtou vyřízení do 30 dnů.

Jakékoli dotazy týkající se reklamací lze řešit pomocí emailu obchod@ec­cevita.cz ane­bo telefonicky na čísle: 733738836.

4. Zpracování a ochrana osobních údajů

Prodávající vydal k ochraně osobních údajů zásady ochrany osobních údajů (ke stažení zde). Právní vztahy, které se jakkoliv dotýkají ochrany osobních údajů, se řídí těmito zásadami.

5. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských spo­rů

Prodávající informuje kupující, že mají nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží podle těchto obchodních podmínek.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017 ruší veškerá předchozí ustanovení a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Praze dne 1.1.2018

Ing. Iveta Ječmík Skuherská
jednatel
Ecce Vita, spol. s r.o.